Stema României
MUNICIPIUL  O N E Ș T I
Cupa la Box
DEE 2013
Targ
Oferte educationale
Festivalul Luminii
Festivalul Luminii
Festivalul Luminii
Ajutoare
Pelerinaje

A N U N Ț
de INTERES PUBLIC

Informațiile prezentate sunt actualizate până în APRILIE 2014 când s-a trecut pe
noul site al instituției: www.onesti.ro


Municipiul ONEȘTI - prin soluția IT&C de interfațare și interconectare la SNEP - Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar,
asigură condițiile de plată a impozitelor și taxelor locale și prin mijloace electronice, pe INTERNET,large
Detalii conectare, consultare și plăți pe INTERNET
pentru toți contribuabilii prevăzuți de legislația în vigoare
Evenimente 2014/2013 - Activități și acțiuni de interes public
Anunț Concurs ocupare post Consilier superior la Serviciul IT&C -
Direcția de Urbanism și Amenajarea teritoriului, Integrare europeană și Protecția mediului
în - 25 Aprilie 2014 - Termen limită depunere dosare 08 Aprilie 2014, ora 15.45
Anunț public - PROIECT de Modificare Hotărâre de Consiliu local nr.100 din 20.10.2012
privind aprobarea Regulamentului finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local
al Municipiului Onești alocate pentru activități nonprofit de interes local
29 Iulie - 4 August 2013,
- Capodopere ale cinematografiei naționale românești -

Program proiecții în AER LIBER,
CARAVANA Filmului Românesc
pe PLATOUL din fața PRIMĂRIEI Municipiului Onești
Spital
Hotărâri Consiliul local - Municipiul Onești, ședinţa din data de 18/25 Iulie 2013
Spital
- 22 August 2013 -
Concurs
pentru ocuparea funcției de
MANAGER Spital Municipal Onești,
organizat de Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Onești
02 August 2013 - Licitație închiriere teren și Module comerciale - Piața Agroalimentară
din Municipiul Onești
Anunț Examen de promovare - 29 August 2013, în funcție, grad/treaptă profesională
pentru funcțiile contractuale de execuție - Primăria Municipiului Onești
30 August 2013 - Termen limită depunere PROIECTE cu finanțare prin
Programul de finanțare Municipală 2013 pentru activitatea ONG-uri - Municipiul Onești
PUZ ParcFV
Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
Realizare

PARC PANOURI FOTOVOLTAICE

- în Municipiului Oneşti -
Memoriu tehnic, Plan de incadrare in zonă,
PUZ _ Etapa I, Etapa II și Reglementări;
ANUNȚ Încheiere, Raport și Rezultat Informare-Consultare
Anunț Concurs și Examen de promovare - 27 August 2013,
pentru funcții publice de execuție - Primăria Municipiului Onești
Conducere Municipiului Onesti Conducere Municipiului Onesti Conducere Municipiului Onesti
13 Iunie 2013 - Depuneri coroane -comemorare ”Ziua EROILOR”
ONEȘTI - Reciclează utilizând Serviciul GRATUIT de colectare de la domiciliu
a Deșeurilor Electrice și Electronice de mari dimensiuni
Secretar Primarie Administrator public
30 Mai 2013 - Marșul Absolvenților de Liceu - Promoția 2013
Primăria Municipiului Onești continuă, în lunile Mai, Iunie, Iulie 2013,
distribuirea de pachete cu alimente pensionarilor cu pensii până la 500 lei
Metodologie de aplicare, Model de Abonament și Anexa la HCL nr.25/28.02.2013
privind funcționarea Sistemului de Parcare publică în Municipiul Onești
PELERINAJE - Locuri sfinte din Moldova - gratuite pentru Oneșteni
Înscrieri se fac zilnic la registratura Primăriei Municipiului Onești
LISTELE - cu dosare Solicitanți locuințe A.N.L. sau Sociale
la 01 Mai 2013 - depuse la Primăria Municipiului Onești
HCL nr.10/23.01.2013  -  Nivel Impozite și Taxe locale aplicabile în Anul 2013
care modifică HCL 4/16.01.2013 și HCL 130/13.12.2012
Municipiul ONEȘTI - Imagine Satelitară


Vizualizare Municipiul ONEȘTI pe o hartă mărită


RoFlag
OneFlag
SNEPBibliotecaCinemaSpitalCurierul OneștiCurierul Onești


Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
      Oneştiul a fost la început doar un mic satuc, o piaţă de apă unde se întâlnesc Trotuşul şi Oituzul, Caşinul şi Tazlăul, dar care s-a dezvoltat ca un centru economic, meşteşugăresc şi comercial, datorită aşezării sale prielnice la întâlnirea drumurilor comerciale transcarpatice Oituz, Uz – Palanca cu drumurile către podişul moldovenesc și care a permis extinderea și dezvoltarea sa continuă până în zilele noastre...
... cu realizările prezente, priorități, măsuri și direcții strategice de acțiune și dezvlotare durabilă acum și viitor, în  Municipiul  O n e ș t i.

HCL Anii anteriori

Minute și PV Ședințe