Stema României
PRIMĂRIE > Anunțuri de interes public local
Anunț de mediu
   Începând cu data de 13.03.2012, în Municipioul ONEȘTI a fost demarată Luna curățeniei prin programul "CURĂȚENIA de PRIMĂVARĂ"- o amplă acțiune de curățenie a domeniului public și privat, în toate cartierele municipiului Onești.
  Invităm TOATE persoanele fizice și juridice să ia măsurile necesare pentru curățirea spațiilor verzi, aleilor, trotuarelor și rigolelor stradale din perimetrul imobilelor de locuit sau cu altă destinație... Anunțul OFICIAL!...publicat în 13.03.2012
    AFIȘUL 
campaniei "CURĂȚENIA de PRIMĂVARĂ"!
Anunț de mediu
   MUNICIPIUL ONEŞTI, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare privind acordul de mediu pentru proiectul "STAȚIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE" din municipiul Oneşti, judeţul Bacău.
Publicul interesat poate înainta, zilnic, comentarii/observaţii la sediul ARPM Bacău.
Anunțul OFICIAL... publicat în 29.02.2012
Concurs promovare Ianuarie 2012
Rezultatele Finale ale concursului de promovare, 16 Februarie 2012
Rezultatele la proba scrisa din data de 15 Februarie 2012
   Primăria Municipiului Oneşti - organizează concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior pentru funcții publice de execuție, in data de 15-17 Ianuarie 2012... Anunțul OFICIAL... publicat în 04.01.2012
Anunț de mediu
   MUNICIPIUL ONEŞTI, anunţă publicul interesat asupra solicitării acordului de mediu pentru proiectul STAȚIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE din municipiul Oneşti, judeţul Bacău.
Publicul interesat poate înainta, zilnic, comentarii/observaţii la sediul ARPM Bacău...
 Anunțul OFICIAL... publicat în 10.01.2012
Anunț de mediu
   MUNICIPIUL ONEŞTI, titular al proiectului „Apărări de mal râul Oituz în zona podului din beton armat de pe str. Preot Eduard Sechel – Oneşti” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ARPM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a se realiza în municipiul Oneşti, str. Eduard Sechel, judeţul Bacău.
     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteză pot fi consultate la sediul ARPM Bacău, str. Oituz nr.23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://arpmbc.anpm.ro.
     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 07.08.2011.
Concurs promovare - august 2011
   Primăria Municipiului Oneşti - organizează concurs pentru promovarea in grad profesional in data de 9-11 august 2011
Detalii suplimentare 
Bibliografia de concurs
<TOP>
Steag Municipiul Onesti RoFlag Biblioteca Biblioteca Spital Biblioteca


HCL Anii anteriori

Minute și PV Ședințe