Stema României
Consiliul local > Anexe ale Ședințelor Consiliului Local

Anul 2011

  • Anexa la HCL nr. 88 din 25.03.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 şi a unor taxe speciale
  • Anexa la HCL nr. 15 din 25.03.2010 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2011
  • Anexa la HCL nr. 4 din 25.03.2010 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al municipiului Oneşti pe anul 2011 şi estimările pentru anii 2012-2014
  • Anexa la HCL nr. 2 din 25.03.2010 privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor socia

Anul 2010

  • Anexe la HCL nr. 22 din 25.03.2010 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2009
  • Anexa1 și Anexa2 la HCL nr. 21 din 25.03.2010 privind aprobarea atribuirii, studiului de oportunitate şi caietului de sarcini a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare/deblocare a autovehiculelor şi/sau remorcilor staţionate neregulamentar, expuse cu scopul vânzării sau abandonate pe domeniul public şi/sau privat al municipiului Oneşti

Anul 2009

  • Anexa1, Anexa2, Anexa3, Anexa4, Anexa5, Anexa6, Anexa7 și Anexa8 la HCL nr. 85 din 05.11.2009 privind Stabilirea impozitelor si taxelor locale în Municipiul Onești
  • Anexa la HCL nr. 23 din 10.04.2009 privind aprobare Regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare/deblocare a autovehiculelor şi/sau remorcilor staţionate  neregulamentar, expuse cu scopul vânzării sau abandonate pe domeniul public şi/sau privat al  municipiului Oneşti
RoFlag
OneFlag
SNEPBibliotecaCinemaSpitalCurierul OneștiCurierul Onești


Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
      Oneştiul a fost la început doar un mic satuc, o piaţă de apă unde se întâlnesc Trotuşul şi Oituzul, Caşinul şi Tazlăul, dar care s-a dezvoltat ca un centru economic, meşteşugăresc şi comercial, datorită aşezării sale prielnice la întâlnirea drumurilor comerciale transcarpatice Oituz, Uz – Palanca cu drumurile către podişul moldovenesc și care a permis extinderea și dezvoltarea sa continuă până în zilele noastre...
... cu realizările prezente, priorități, măsuri și direcții strategice de acțiune și dezvlotare durabilă acum și viitor, în  Municipiul  O n e ș t i.

HCL Anii anteriori

Minute și PV Ședințe