Stema României
Consiliul local > Comisii de specialitate

   IComisia de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ:

1. Tofan Ioan
2. Alexe Corina
3. Zarzu Ciprian Octavian
4. Cristea Alexandru
5. Florian Constantin

  IIComisia pentru urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi protecţia mediului înconjurător:

1. Lemnaru Emil
2. Stan Lucian
3. Jitcovici Vicenţiu Aurelian
4. Martin Ştefan
5. Ene Gheorghe

 IIIComisia pentru ştiinţă, protecţie socială, învăţământ, cultură, culte, tineret, sport şi agrement, sănătate şi conservarea monumentelor:

1. Sergentu Adrian
2. Gnatiuc Nicolae
3. Oprea Dănuţ
4. Lazăr Aurel
5. Agapi Mircea

 IVComisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi disciplinei:

1. Antohe Marica Loredana
2. Bujor Dumitru Marcel
3. Şova Mihai
4. Ene Gheorghe
5. Brînzaniuc Adrian

<TOP>
RoFlag
OneFlag
SNEPBibliotecaCinemaSpitalCurierul OneștiCurierul Onești


Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
      Oneştiul a fost la început doar un mic satuc, o piaţă de apă unde se întâlnesc Trotuşul şi Oituzul, Caşinul şi Tazlăul, dar care s-a dezvoltat ca un centru economic, meşteşugăresc şi comercial, datorită aşezării sale prielnice la întâlnirea drumurilor comerciale transcarpatice Oituz, Uz – Palanca cu drumurile către podişul moldovenesc și care a permis extinderea și dezvoltarea sa continuă până în zilele noastre...
... cu realizările prezente, priorități, măsuri și direcții strategice de acțiune și dezvlotare durabilă acum și viitor, în  Municipiul  O n e ș t i.

HCL Anii anteriori

Minute și PV Ședințe