Stema României
Consiliul local > Hotărâri - Consiliul Local Onești - Anul 2013
IULIE

Iulie 2013

 • HCL nr.108/25.07.2013 - privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul Municipal Oneşti
 • HCL nr.107/25.07.2013 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.58/02.07.2009 privind aprobarea iniţierii procedurii simplificate în vederea intrării în faliment, dizolvării şi lichidării SC Termon SRL
 • HCL nr.106/25.07.2013 - privind modificarea Hotărârii nr. 39/2012 a Consiliului local al municipiului Oneşti, cu aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primarului, instituţiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local, precum şi serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor din municipiul Oneşti
 • HCL nr.105/18.07.2013 - privind aprobarea finanţării stagiului de pregătire sportivă în perioada 27 august – 3 septembrie 2013 pentru sportivii care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar – etapele zonale şi naţionale
 • HCL nr.104/18.07.2013 - privind aprobarea premierii elevei Marin Bianca Maria, absolventă a Colegiului Sportiv “Nadia Comăneci” Oneşti care a obţinut media 10 la examenul naţional de Bacalaureat 2013
 • HCL nr.103/18.07.2013 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2013
 • HCL nr.102/04.07.2013 - privind aprobarea premierii elevei Prisecaru Diana Georgiana de la Şcoala Gimnazială „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare” şi a elevei Basoc Adriana Cristina de la Şcoala Gimnazială nr.1 Oneşti
 • HCL nr.101/04.07.2013 - privind aprobarea cofinanţării achiziţionării unui computer tomograf pentru dotarea Spitalului Municipal Oneşti
 • HCL nr.100/04.07.2013 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2013
 • HCL nr.99/04.07.2013 - privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren şi prelungirii duratei de concesionare a unor contracte
 • HCL nr.98/04.07.2013 - privind aprobarea închirierii unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.97/04.07.2013 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.73/08.09.2009 pentru aprobarea modificării si completării unor hotărâri ale Consiliului Local Oneşti
 • HCL nr.96/04.07.2013 - privind aprobarea numirii administratorului unic şi a cenzorilor la S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A.
 • HCL nr.95/04.07.2013 - privind aprobarea finanţării Festivalului “Hollywood Music Star Oneşti” ce se va desfăşura în municipiul Oneşti în data de 13 iulie 2013
IUNIE

Iunie 2013

 • HCL nr.94/17.06.2013 - privind aprobarea relocării exemplarelor de animale din colecţia Grădinii Zoologice a municipiului Oneşti
 • HCL nr.93/17.06.2013 - privind aprobarea participării Municipiului Oneşti la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2013, în vederea achiziţionării unor autoturisme prin acest program, de către Municipiul Oneşti
 • HCL nr.92/17.06.2013 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 517,24 ha pajisti
 • HCL nr.91/17.06.2013 - privind aprobarea dării în administrare Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bacău a unor buniri imobile
 • HCL nr.90/17.06.2013 - privind aprobarea dării în administrare Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bacău a unor buniri imobile
 • HCL nr.89/17.06.2013 - privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local
 • HCL nr.88/05.06.2013 - privind aprobarea cofinanţării Asociaţiei Sportive “Fotbal Club Municipal Dinamo Oneşti”
 • HCL nr.87/05.06.2013 - privind aprobarea modificarii statului de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala a municipiului Onesti
 • HCL nr.86/05.06.2013 - privind modificarea Hotărârii nr. 39/2012 a Consiliului local al municipiului Oneşti, cu aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primarului, instituţiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local, precum şi serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor din municipiul Oneşti
 • HCL nr.85/05.06.2013 - privind aprobarea completarii Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local nr.130 din 13 decembrie 2012 privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale si a unor taxe speciale pentru anul 2013 in Municipiul Onesti, Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HCL nr.84/05.06.2013 - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului local nr.128/05 decembrie 2012 privind acordarea de la bugetul local al municipiului Oneşti a unei sume necesare pentru premierea elevilor şi profesorilor oneşteni cu rezultate excepţionale la fazele naţionale şi internaţionale ale  olimpiadelor/ concursurilor şcolare din anul 2011-2012
 • HCL nr.83/05.06.2013 - privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local
MAI

Mai 2013

 • HCL nr.82/23.05.2013 - privind aprobarea   Planului de disponibilizare al SC Termon CT SA Oneşti rezultat al Planului de restructurare aprobat prin Hotărârea Consiliului local Oneşti nr. 33 din 21 martie 2013
 • HCL nr.81/20.05.2013 - privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 130 din 13 decembrie 2012, Republicată
 • HCL nr.80/20.05.2013 - privind aprobarea constituirii unui drept de superficie către CNTEE “Transelectrica” SA pentru toată durata de viaţă a instalaţiei electrice, a doua terenuri în suprafaţă de 448 mp pentru reamplasarea a doi stâlpi aparţinând LEA 220 kV Gutinaş-Dumbrava ca urmare a execuţiei lucrării “Supraînălţare LEA 220 kV Gutinaş-Dumbrava în zona depozitului de deşeuri neconform din Municipiul Oneşti”
 • HCL nr.79/20.05.2013 - privind aprobarea completării şi modificării inventarului domeniului public al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.78/20.05.2013 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 248,47 ha pasune
 • HCL nr.77/20.05.2013 - privind modificarea H.C.L. nr.69/08.08.2012 pentru aprobarea Programului de acordare a ajutoarelor de urgenţă
 • HCL nr.76/20.05.2013 - privind aprobarea modificarii statului de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala a municipiului Onesti
 • HCL nr.75/20.05.2013 - privind privind aprobarea concesionarii şi închirierii unor suprafeţe de teren în Municipiul Oneşti
 • HCL nr.74/20.05.2013 - privind aprobarea Regulamentului pentru detinerea, cresterea animalelor domenstice şi a păsărilor de curte pe raza municipiului Onesti
 • HCL nr.73/20.05.2013 - privind aprobarea aprobarea modificării Hotărârii consiliului local nr.109/07 noiembrie 2012 privind aprobarea asocierii în participaţie între Municipiul Oneşti şi Clubul Sportiv OK Sport Oneşti
 • HCL nr.72/20.05.2013 - privind aprobarea modelului de contract de delagare a gestiunii serviciului de transport public local de personae prin curse regulate în municipiul Oneşti
 • HCL nr.71/20.05.2013 - privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”
 • HCL nr.70/20.05.2013 - privind finanţării unor manifestări artistice în zilele 1-2 iunie 2013, a Concursului Naţional de Handbal „Cupa Oneşti”- ediţia a XVII-a şi stabilirea unui tarif special la Cinema „Capitol”
 • HCL nr.69/20.05.2013 - privind aprobarea modului de utilizare a creditului în suma de 14.967.129,51 lei, de către Municipiul Oneşti
APRILIE

Aprilie 2013

 • HCL nr.68/18.04.2013 - privind aprobarea finanţării organizării Competiţiei Cupa “Nadia Comăneci” la gimnastică feminină
 • HCL nr.67/18.04.2013 - privind modificarea Hotărârii nr. 39/2012 a Consiliului local al municipiului Oneşti, cu aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primarului, instituţiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local, precum şi serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor din municipiul Oneşti
 • HCL nr.66/18.04.2013 - privind atribuirea de teren pentru extinderea compartimentului de primire urgente a spitalului municipal Onesti , alei si accese auto
 • HCL nr.65/18.04.2013 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local Oneşti nr.11 din 14 februarie 2013 privind asocierea Municipiului Oneşti cu Judeţul Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului „Extinderea si modernizarea Compartimentului de primire urgenţe al Spitalului Municipal Oneşti”
 • HCL nr.64/18.04.2013 - privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Onesti si Compania E- ON ENERGIE ROMANIA SA in vederea finantarii si realizarii in comun bransamentelor si retelelor de utilitati : curent electric si gaz metan pentru a proiectul de interes public local: “CENTRUL SOCIAL PENTRU COPIII STRAZII – CANDOAREA “
 • HCL nr.63/18.04.2013 - privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Onesti si Fundatia “IMPREUNA SPRE VIITOR“, in scopul finantarii si realizarii in comun a proiectului de interes public local: “CENTRUL SOCIAL PENTRU COPIII STRAZII – CANDOAREA“
 • HCL nr.62/18.04.2013 - privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap de catre Consiliul Local Onesti in anul 2013
 • HCL nr.61/18.04.2013 - privind aprobarea înfiinţării şi organizării Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în Municipiul Oneşti
 • HCL nr.60/18.04.2013 - privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren în vederea construirii de balcoane sub cele de la etajele superioare
 • HCL nr.59/18.04.2013 - privind aprobarea modificării Actului constitutiv al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A.
 • HCL nr.58/18.04.2013 - privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu şi închirierea unor spaţii din Municipiul Oneşti
 • HCL nr.57/18.04.2013 - privind aprobarea finanţării editării albumului retrospectiv care cuprinde opera pictorului Ghiţă Mocanu
 • HCL nr.56/18.04.2013 - privind aprobarea finanţării organizării Târgului de oferte educaţionale “O şcoală pentru tine” şi a Proiectului “Absolvent 2013 – Oneştean cu cetăţenie europeană”
 • HCL nr.55/18.04.2013 - privind stabilirea taxei pentru oficieri căsătorii în afara sediului Stării Civile
 • HCL nr.54/18.04.2013 - privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local
 • HCL nr.53/18.04.2013 - privind aprobarea contului de încheiere a execuţiei bugetare pe anul 2012
 • HCL nr.52/18.04.2013 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. pentru anul 2013
 • HCL nr.51/18.04.2013 - privind aprobarea bilanţului contabil al contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar al anului 2012 la SC Domeniu Public şi Privat Oneşti SA
 • HCL nr.50/18.04.2013 - privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar al anului 2012 la SC TERMON CT SA Oneşti
MARTIE

Martie 2013

 • HCL nr.49/21.03.2013 - privind trecerea din administrarea SC TERMON CT SA în administrarea Consiliului Local Oneşti a centralelor termice de la blocurile ANL
 • HCL nr.48/21.03.2013 - privind aprobarea Caietului de sarcini şi evaluarea construcţiilor mijloace fixe ce trebuiesc demolate în vederea ecologizării zonei situate în incinta CET 1 Borzeşti
 • HCL nr.47/21.03.2013 - privind aprobarea modificării Actului constitutiv al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A.
 • HCL nr.46/21.03.2013 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.119/22 noiembrie 2012
 • HCL nr.45/21.03.2013 - privind aprobarea documentului„Raport privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de calitate a aerului pentru pulberi PM10 în municipiul Oneşti”
 • HCL nr.44/21.03.2013 - privind aprobarea situaţiei GRĂDINII ZOOLOGICE a municipiului Oneşti
 • HCL nr.43/21.03.2013 - privind stabilirea numarului maxim de autorizatii taxi care se vor atribui pentru executarea serviciului de transport persoane in regim de taxi in Municipiul Onesti
 • HCL nr.42/21.03.2013 - privind sustinerea financiara a Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania – filiala judetului Bacau de catre Consiliul Local al municipiului Onesti
 • HCL nr.41/21.03.2013 - privind activitatea asistenților personali în semestrul II 2012
 • HCL nr.40/21.03.2013 - privind aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”, în municipiul Oneşti
 • HCL nr.39/21.03.2013 - privind aprobarea modelului contractului de concesiune ce urmează a fi încheiat cu S.C. SERVSAL S.A. Oneşti
 • HCL nr.38/21.03.2013 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.22 din 28 februarie 2013 privind aprobarea reţelei şcolare a municipiului Oneşti pentru anul 2013-2014
 • HCL nr.37/21.03.2013 - privind aprobarea încredinţării cu titlu gratuit, pe durata de existenţă a capacităţii, a unor suprafeţe de teren aflate în administrarea Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ”SA Mediaş, de pe teritoriul Municipiului Oneşti
 • HCL nr.36/21.03.2013 - privind aprobarea prelungirii perioadei de concesiune a unei suprafețe de teren
 • HCL nr.35/21.03.2013 - privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social
 • HCL nr.34/21.03.2013 - privind aprobarea bugetului consolidat al Municipiului Oneşti, bugetul împrumuturilor interne, bugetul instituţiilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2013 şi estimările pentru anii 2014 – 2016
 • HCL nr.33/21.03.2013 - privind aprobarea programului de restructurare al SC Termon SA Onesti
 • HCL nr.32/05.03.2013 - privind predarea unor sectoare de drumuri naţionale, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional
FEBRUARIE

Februarie 2013

 • HCL nr.31/28.02.2013 - privind constituirea Comisiei pentru evaluarea şi selecţionarea programelor şi proiectelor în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Oneşti alocate pentru activităţi nonprofit de interes local
 • HCL nr.30/28.02.2013 - privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Municipiul Oneşti şi Asociaţia „Club Sportiv Rally Spirit” Oneşti în vederea desfăşurării unor activităţi sportive la nivel naţional
 • HCL nr.29/28.02.2013 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.116 din 22 noiembrie 2012 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 127 din 05 decembrie 2012
 • HCL nr.28/28.02.2013 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41 din 05 aprilie 2012 privind transformarea Serviciului public « Directia de Asistenta Sociala Onesti » in « Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti », aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
 • HCL nr.27/28.02.2013 - privind aprobarea organizării Târgului de oferte educaţionale “O şcoală pentru tine”
 • HCL nr.26/28.02.2013 - privind aprobarea parteneriatului Municipiului Oneşti cu Colegiul Naţional “Dimitrie Cantemir” Oneşti în vederea coorganizării Proiectului “Absolvent 2013 – Oneştean cu cetăţenie europeană”
 • HCL nr.25/28.02.2013 - privind aprobarea tarifului abonamentelor de parcare şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Oneşti.
 • HCL nr.24/28.02.2013 - privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a indicatorilor de performanţă şi caietul de sarcini al licenţelor de traseu pentru traseul nr.3 (Cartier Buhoci – B-dul Oituz – Gară – Calea Mărăşeşti – Biserica Ştefan cel Mare - Chimcomplex – Fântânele – Rafo - str. Cauciucului(TCR)) şi traseul nr.4 (La Capucini-B-dul Republicii-Gara-Str. Zemeşului-Slobozia Nouă-Slobozia Veche şi retur)
 • HCL nr.23/28.02.2013 - privind aprobarea procedurii de atribuire a criteriilor de selecţie a operatorilor taxi şi taximetriştilor independenţi şi de stabilire a comisiei de aplicare a acestora
 • HCL nr.22/28.02.2013 - privind aprobarea reţelei şcolare a municipiului Oneşti pentru anul 2013-2014
 • HCL nr.21/28.02.2013 - privind concesionarea unor suprafeţe de teren către S.C. SERVSAL S.A. Oneşti
 • HCL nr.20/28.02.2013 - privind aprobarea închirierii unor spaţii comerciale situate în incinta Pieţei Agroalimentare Oneşti
 • HCL nr.19/28.02.2013 - privind aprobarea utilizării sumei de 1.118.900,65 lei, din creditul de 14.995.472 lei, pentru finanţarea unor proiecte din fonduri europene
 • HCL nr.18/14.02.2013 - privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL Clubului Sportiv Municipal Oneşti pentru antrenorii lotului naţional de gimnastică
 • HCL nr.17/14.02.2013 - privind modificarea Hotărârii nr. 39/2012 a Consiliului local al municipiului Oneşti, cu aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primarului, instituţiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local, precum şi serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor din municipiul Oneşti
 • HCL nr.16/14.02.2013 - referitor la completarea Hotărârii Consiliului local nr.83/2011 privind aprobarea schimbării denumirii unor străzi din municipiul Oneşti
 • HCL nr.15/14.02.2013 - privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local nr. 130 din 13 decembrie 2012 privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale şi a unor taxe speciale pentru anul 2013 în Municipiul Oneşti, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • HCL nr.14/14.02.2013 - referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.124/05.12.2012 privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractelor de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentru traseele 3 si 4 din municipiul Onesti
 • HCL nr.13/14.02.2013 - privind aprobarea completării inventarului domeniului public al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.12/14.02.2013 - privind constituirea Comisiei pentru negocierea şi stabilirea redevenţei datorată de SC Servsal SA Oneşti pentru folosirea suprafeţelor de teren necesare desfăşurării obiectului de activitate
 • HCL nr.11/14.02.2013 - privind asocierea Municipiului Oneşti cu Judeţul Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului „Extinderea si modernizarea Compartimentului de primire urgenţe al Spitalului Municipal Oneşti”
IANUARIE

Ianuarie 2013

 • HCL nr.10/23.01.2013 - privindaprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local nr.4 din 16 ianuarie 2013 şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 130 din 13 decembrie 2012
 • HCL nr.9/23.01.2013 - privind privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2012 în anul 2013
 • HCL nr.8/16.01.2013 - privind incheierea unui acord de parteneriat public - privat avand ca obiectiv ingrijirea persoanelor varstnice din Centrul Social Slobozia si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2013
 • HCL nr.7/16.01.2013 - privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.6/16.01.2013 - privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Oneşti
 • HCL nr.5/16.01.2013 - referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.124/05.12.2012 privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractelor de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentru traseele 3 si 4 din municipiul Onesti
 • HCL nr.4/16.01.2013 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.130/13.12.2012 privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale şi a unor taxe speciale pentru anul 2013 în Municipiul Oneşti
 • HCL nr.3/16.01.2013 - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al anului 2012, din secţiunea de dezvoltare din excedentul anului 2011 conform Legii nr.273/2006 – Legea finanţelor publice locale cu modificările ulterioare
 • HCL nr.2/16.01.2013 - privind validarea doamnului Buzdugan Vasile în funcţia de consilier local al municipiului Oneşti
 • HCL nr.1/16.01.2013 - prin care se ia act de demisia consilierului local Bujor Dumitru Marcel şi se declară vacant mandatul de consilier local
RoFlag
OneFlag
SNEPBibliotecaCinemaSpitalCurierul OneștiCurierul Onești


Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
      Oneştiul a fost la început doar un mic satuc, o piaţă de apă unde se întâlnesc Trotuşul şi Oituzul, Caşinul şi Tazlăul, dar care s-a dezvoltat ca un centru economic, meşteşugăresc şi comercial, datorită aşezării sale prielnice la întâlnirea drumurilor comerciale transcarpatice Oituz, Uz – Palanca cu drumurile către podişul moldovenesc și care a permis extinderea și dezvoltarea sa continuă până în zilele noastre...
... cu realizările prezente, priorități, măsuri și direcții strategice de acțiune și dezvlotare durabilă acum și viitor, în  Municipiul  O n e ș t i.

HCL Anii anteriori

Minute și PV Ședințe