Stema României
Consiliul local > Hotărâri - Consiliul Local Onești - Anul 2009

Decembrie 2009

 • HCL nr.93/08.12.2009 - privind respingerea plângerii prealabile a S.C. APĂ-CANAL S.A. Oneşti
 • HCL nr.92/08.12.2009 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Oneşti şi serviciului public comunitar „Direcţia de evidenţă a persoanelor” din municipiul Oneşti,
  pe anul 2010
 • HCL nr.91/08.12.2009 - privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii, delegarea gestiunii, precum şi a contractului de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a Municipiului Oneşti
 • HCL nr.90/08.12.2009 - privind modificarea Hotărârii nr. 78/2007 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oneşti şi serviciul public comunitar local Direcţia de evidenţă a persoanelor din municipiul Oneşti
 • HCL nr.89/08.12.2009 - privind aprobarea PUZ în vederea construirii locuinţei P+1 şi împrejmuiri
 • HCL nr.88/08.12.2009 - privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2009

Noiembrie 2009

 • HCL nr.87/25.11.2009 - privind aprobarea înfiinţării „Centrului pentru găzduire pe perioadă nedeterminată, asistenţă medicală şi îngrijire, asistenţă paleativă, consiliere psihologică, socializare şi petrecere a timpului liber”, transmiterea în folosinţă gratuită a unui imobil, precum şi completarea organigramei Serviciului public ”Direcţia de Asistenţă Socială” din municipiul Oneşti
 • HCL nr.86/25.11.2009 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2009
 • HCL nr.85/05.11.2009 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010 şi a unor taxe speciale
 • HCL nr.84/05.11.2009 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr. 70/08.09.2009 privind aprobarea statului de functii şi a organigramei Serviciului public “Directia de Asistenta Sociala” Oneşti
 • HCL nr.83/05.11.2009 - privind aprobarea unui schimb de imobile
 • HCL nr.82/05.11.2009 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în fază de studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Reparaţii ştrand municipal Oneşti”

Octombrie 2009

 • HCL nr.81/15.10.2009 - privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 35/2006
 • HCL nr.80/15.10.2009 - privind modificarea Hotărârii nr. 78/2007
 • HCL nr.79/15.10.2009 - privind aprobarea statelor de funcţii  pentru personalul nedidactic al unităţilor de învăţământ din municipiul Oneşti, în anul şcolar 2009 – 2010
 • HCL nr.78/15.10.2009 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2009

Septembrie 2009

 • HCL nr.77/25.09.2009 - privind trecerea cu titlu gratuit din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Oneşti şi administrarea Consiliului Local Oneşti a unor bunuri
 • HCL nr.76/25.09.2009 - privind modificarea şi completarea unor hotărâri
 • HCL nr.75/08.09.2009 - privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu si a Studiului de fezabilitate pentru investitia Ansamblul de locuinte Libertatii – Etapa I, Municipiul Onesti, judetul Bacau
 • HCL nr.74/08.09.2009 - privind aprobarea preluării în domeniul public al municipiului Oneşti a cinematografelor „Capitol” şi „Oituz”
 • HCL nr.73/08.09.2009 - privind aprobarea modificării şi completării unor hotărâri ale Consiliului local Oneşti
 • HCL nr.72/08.09.2009 - privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului local Oneşti nr.39/1999 privind inventarul domeniului public al municipiului Oneşti
 • HCL nr.71/08.09.2009 - privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Oneşti
 • HCL nr.70/08.09.2009 - privind modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii al serviciului public „Direcţia de Asistenţă Socială” Oneşti
 • HCL nr.69/08.09.2009 - privind aprobarea Regulamentului privind instituirea măsurilor de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Oneşti
 • HCL nr.68/08.09.2009 - privind aprobarea cofinanţării Episcopiei Romanului pentru manifestările prilejuite de ridicarea acesteia la rangul de Arhiepiscopie
 • HCL nr.67/08.09.2009 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2009

August 2009

 • HCL nr.66/07.08.2009 - privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Bacău şi a investiţiilor prioritare – Etapa I, aferente Municipiului Oneşti
 • HCL nr.65/07.08.2009 - privind aprobarea fuziunii dintre S.C. APA SERV S.A. Bacău şi S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Bacău în vederea înfiinţării operatorului regional de apă şi apă uzată
 • HCL nr.64/07.08.2009 - privind aprobarea preţului local la energia termică furnizată prin sistem centralizat în municipiul Oneşti
 • HCL nr.63/07.08.2009 - privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2009
 • HCL nr.62/07.08.2009 - privind aprobarea unor Studii de fezabilitate pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara

Iulie 2009

 • HCL nr.61/02.07.2009 - privind aprobarea proiectului ,,Stabilirea politicilor publice ale municipiului Oneşti, integrate în Strategia de dezvoltare locală”
 • HCL nr.60/02.07.2009 - privind aprobarea ajustării tarifelor la distribuţia apei potabile şi canalizare ape reziduale din municipiul Oneşti
 • HCL nr.59/02.07.2009 - privind aprobarea ajustării tarifului la colectarea gunoiului manajer
 • HCL nr.58/02.07.2009 - privind aprobarea iniţierii procedurii simplificate în vederea intrării în faliment, dizolvării şi lichidării SC Termon SRL
 • HCL nr.57/02.07.2009 - privind aprobarea transmiterii Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în folosinţa gratuită a unui teren situat in strada Libertăţii, municipiul Oneşti, judeţul Bacău, pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
 • HCL nr.56/02.07.2009 - privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oneşti, casarea, valorificarea sau demolarea acestora
 • HCL nr.55/02.07.2009 - privind aprobarea preţului unei călătorii la transportul public local de persoane
 • HCL nr.54/02.07.2009 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a SC Termon CT SA Oneşti
 • HCL nr.53/02.07.2009 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2009

Iunie 2009

 • HCL nr.52/18.06.2009 - privind aprobarea contractării unui împrumut de 2.000.000 lei de către SC Termon CT SA, garantat de Municipiul Oneşti pentru achiziţionarea de combustibil
 • HCL nr.51/18.06.2009 - privind aprobarea unor cheltuieli actualizate pentru 3 proiecte de investitii
 • HCL nr.50/18.06.2009 - privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, pentru organizaţiile de persoane cu handicap
 • HCL nr.49/18.06.2009 - privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Bacău a terenului pentru construcţia obiectivului “Staţie de transfer deşeuri” aferent proiectului “Management integrat al deşeurilor în judeţul Bacău”
 • HCL nr.48/18.06.2009 - privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Bacău a terenului pentru construcţia obiectivului “Extindere şi reabilitare staţie de epurare centrală”, aferent proiectului din sectorul apă/apă uzată din judeţul Bacău
 • HCL nr.47/18.06.2009 - privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru elaborarea PUZ construcţie locuinţă
 • HCL nr.46/18.06.2009 - privind aprobarea modelului semnului distinctiv al aleşilor locali
 • HCL nr.45/18.06.2009 - privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Oneşti
 • HCL nr.44/18.06.2009 - privind stabilirea contribuţiei Municipiului Oneşti la finanţarea activităţii de asistenţa socială în baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap
 • HCL nr.43/18.06.2009 - privind aprobarea cofinantarii activitatii Centrului de zi pentru copilul cu handicap Onesti
 • HCL nr.42/18.06.2009 - privind aprobarea acordării gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport în comun pe toate traseele locale pentru anumite categorii de persoane din municipiul Oneşti
 • HCL nr.41/18.06.2009 - privindaprobarea utilizării sumei de 1.379.072,56 lei privind finanţarea lucrărilor la Sala Polivalentă „Nadia Comăneci” şi prelungirea perioadei de tragere până la data de 30.09.2009
 • HCL nr.40/18.06.2009 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2009

Mai 2009

 • HCL nr.39/14.05.2009 - privind aprobarea preţului local la energia termică furnizată prin sistem centralizat în municipiul Oneşti
 • HCL nr.38/14.05.2009 - privind stabilirea evaluatorului pentru efectuarea raportului de evaluare în vederea realizării unui schimb de imobile
 • HCL nr.37/14.05.2009 - privind aprobarea amplasamentului pentru Depozitul ecologic de deşeuri menajere
 • HCL nr.36/14.05.2009 - privind aprobarea situaţiilor financiare ale SC Termon SRL Oneşti pentru anul 2008
 • HCL nr.35/14.05.2009 - privind aprobarea situaţiilor financiare ale SC Termon CT SA Oneşti pentru anul 2008
 • HCL nr.34/14.05.2009 - privind aprobarea contractului de mandat şi a criteriilor de performanţă pentru administratorul SC Termon CT SAOneşti
 • HCL nr.33/14.05.2009 - privind aprobarea modificării Actului constitutiv al SC Termon CT SA Oneşti
 • HCL nr.32/14.05.2009 - privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru elaborarea PUZ „Locuinţă P + 1” pe teren situat în extravilanul municipiului Oneşti
 • HCL nr.31/14.05.2009 - privind aprobarea modificării unor hotărâri
 • HCL nr.30/14.05.2009 - privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. „Apa Serv” S.A. BACĂU
 • HCL nr.29/14.05.2009 - privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Pasarelă din beton armat pentru acces la strada Lanul Gării” din municipiul Oneşti
 • HCL nr.28/14.05.2009 - privind aprobarea participării municipiului Oneşti, judeţul Bacău, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”
 • HCL nr.27/14.05.2009 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2009
 • HCL nr.26/14.05.2009 - privind aprobarea trecerii cu titlu gratuit a „Depozitului de zgură şi cenuşă mal drept râul Trotuş” din patrimoniul SC Termoelectrica SA în domeniul public al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.25/14.05.2009 - privind acordarea titlului de Cetăţean de onoare al Municipiului Oneşti doamnei Zenovia Ilisei

Aprilie 2009

 • HCL nr.24/10.04.2009 - privind Proiectul de Hotarare privind cofinantarea sărbătorilor de 1 Mai – Ziua Muncii şi 2 Mai – Ziua Tineretului
 • HCL nr.23/10.04.2009 - privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare/deblocare a autovehiculelor şi/sau remorcilor staţionate neregulamentar, expuse cu scopul vânzării sau abandonate pe domeniul public şi/sau privat al municipiului Oneşti
 • HCL nr.22/10.04.2009 - privind aprobarea declarării procedurii de expropriere a imobilelor pentru executarea obiectivului „Pasaj CF Adjud – Ciceu peste DN 11, municipiul Oneşti”
 • HCL nr.21/10.04.2009 - privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren către Episcopia Romanului – Protoeria Oneşti
 • HCL nr.20/10.04.2009 - privind aprobarea efectuării unui raport de evaluare în vederea realizării unui schimb de imobile
 • HCL nr.19/10.04.2009 - privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Oneşti
 • HCL nr.18/10.04.2009 - privind asocierea Municipiului Oneşti, judeţul Bacău cu SC APA SERV SA Bacău, pentru organizarea activităţii de exploatare a sistemului de alimentare cu apă al Municipiului Oneşti.

Martie 2009

 • HCL nr.17/27.03.2009 - privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10 din 26 februarie 2009 privind revocarea administratorului unic şi a cenzorilor de la SC Termon CT SA şi numirea unui alt administrator şi a altor cenzori
 • HCL nr.16/27.03.2009 - privind completarea Hotararii Consiliului local nr. 9 -2009, privind aprobarea Planului integrat ,,Reabilitarea urbană a zonei de vest a municipiului Oneşti, judetul Bacau” şi a unor Studii de fezabilitate actualizate, precum
  şi a cheltuielilor de proiect aferente.
 • HCL nr.15/13.03.2009 - privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al municipiului Oneşti pe anul 2009 şi estimările pentru anii 2010-2012

Februarie 2009

 • HCLnr.14/26.02.2009 - privind aprobarea modificării actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B.
 • HCL nr.13/26.02.2009 - privind aprobarea înfiinţării cabinetului primarului municipiului Oneşti
 • HCL nr.12/26.02.2009 - privind modificarea Hotărârilor Consiliului local nr.72/2006 şi nr.59/2008
 • HCL nr.11/26.02.2009 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii cu personalul aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Oneşti
 • HCL nr.10/26.02.2009 - privind revocarea administratorului unic şi a cenzorilor de la SC Termon CT SA şi numirea unui alt administrator şi a altor cenzori
 • HCL nr.9/26.02.2009 - privind aprobarea Planului integrat ,,Reabilitarea urbană a zonei de vest a municipiului Oneşti, judetul Bacau” şi a unor Studii de fezabilitate actualizate, precum şi a cheltuielilor de proiect aferente
 • HCL nr.8/26.02.2009 - privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren, închirierii unor spaţii comerciale şi modificarea unor hotărâri
 • HCL nr.7/26.02.2009 - privind aprobarea concesionării, studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare/deblocare a autovehiculelor şi/sau remorcilor staţionate neregulamentar, expuse cu scopul vânzării sau abandonate pe domeniul public şi/sau privat al municipiului Oneşti

Ianuarie 2009

 • HCL nr.06/22.01.2009 - privind stabilirea funcţiilor publice, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Oneşti
 • HCL nr.05/22.01.2009 - privind modificarea şi completarea Horărârii nr. 5 din 25 ianuarie 2008 privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a regulamentelor necesare organizării şi funcţionării serviciului de transport public local precum şi a Hotărârii nr.12/2008 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane
 • HCL nr.04/22.01.2009 - privind aprobarea unui Studiu de fezabilitate actualizat şi a cheltuielilor din cadrul proiectului Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII ,,Emil Racovita”, municipiul Onesti, judetul Bacau
 • HCL nr.03/22.01.2009 - privind aprobarea, constituirea şi utilizarea fondului de rulment
 • HCL nr.02/22.01.2009 - privind validarea domnului Panfil Gelu Ionuţ în funcţia de consilier local al municipiului Oneşti
 • HCL nr.01/22.01.2009 - privind demisia domnului Valerian Vreme din funcţia de consilier local al municipiului Oneşti
<TOP>
RoFlag
OneFlag
SNEPBibliotecaCinemaSpitalCurierul OneștiCurierul Onești


Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
      Oneştiul a fost la început doar un mic satuc, o piaţă de apă unde se întâlnesc Trotuşul şi Oituzul, Caşinul şi Tazlăul, dar care s-a dezvoltat ca un centru economic, meşteşugăresc şi comercial, datorită aşezării sale prielnice la întâlnirea drumurilor comerciale transcarpatice Oituz, Uz – Palanca cu drumurile către podişul moldovenesc și care a permis extinderea și dezvoltarea sa continuă până în zilele noastre...
... cu realizările prezente, priorități, măsuri și direcții strategice de acțiune și dezvlotare durabilă acum și viitor, în  Municipiul  O n e ș t i.

HCL Anii anteriori

Minute și PV Ședințe