Stema României
Consiliul local > Hotărâri - Consiliul Local Onești - Anul 2010

Decembrie 2010

 • HCL nr.106/17.12.2010 - privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.39/1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.105/17.12.2010 - privind darea în administrarea Judeţului Bacau a terenului pentru construirea obiectivului Închidere depozit neconform Oneşti , aferent proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacau”
 • HCL nr.104/17.12.2010 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului tehnic „Extindere reţele de canalizare în cartierele Cuciur, Buhoci, 6 Martie din municipiul Oneşti”
 • HCL nr.103/17.12.2010 - privind aprobarea Documentului de pozitie privind modul de implementare a proiectului
  „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”
 • HCL nr.102/17.12.2010 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum şi a Planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor aferente proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacau”
 • HCL nr.101/17.12.2010 - privind acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare al Municipiului Oneşti” domnului Abraham Gouman şi domnului inginer Dan Constantin Petre
 • HCL nr.100/17.12.2010 - privind aprobarea documentatiei in faza de Studiu de fezabilitate a obiectivului ,,Înlocuirea in etape a sistemului clasic de incalzire si preparare a apei calde de consum a Spitalului Municipal Onesti cu un sistem care utilizeaza energii regenerabile (geotermala si solara). Modul 1- Preparare apa calda de consum si aport la energia de incalzire”
 • HCL nr.99/17.12.2010 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în fază de studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Amenajare spaţii de joacă Parcul Municipal Oneşti – Etapa I”
 • HCL nr.98/17.12.2010 - privind aprobarea evaluării CET Borzeşti
 • HCL nr.97/17.12.2010 - privind interzicerea fabricării şi comercializării plantelor etnobotanice, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope în municipiul Oneşti
 • HCL nr.96/17.12.2010 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Oneşti şi serviciului public comunitar „Serviciul de evidenţă a persoanelor” din municipiul Oneşti, pe anul 2011 şi aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.51/2010 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oneşti
 • HCL nr.95/17.12.2010 - privind privind completarea Actului Constitutiv al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. şi abrogarea Hotărârii nr.78/14 octombrie 2010
 • HCL nr.94/17.12.2010 - privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.85/05.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010 şi a unor taxe speciale
 • HCL nr.93/17.12.2010 - privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2010

Noiembrie 2010

 • HCL nr.92/16.11.2010 - privind aprobarea branşamentului la reţeaua de apă potabilă din cartierul Slobozia
 • HCL nr.91/16.11.2010 - privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.39/1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.90/16.11.2010 - privind aprobarea amenajării unui club al pensionarilor în zona străzilor Mercur – Emil Rebreanu din municipiul Oneşti
 • HCL nr.89/16.11.2010 - privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimati la cluburile sportive din municipiul Oneşti, la concursurile şi competiţiile sportive naţionale, balcanice, europene, mondiale şi olimpice
 • HCL nr.88/16.11.2010 - privind atribuirea denumirii de Strada ADRIAN PĂUNESCU segmentului cuprins între Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” şi Clubul Elevilor Oneşti
 • HCL nr.87/16.11.2010 - privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.86/16.11.2010 - privind aprobarea documentatiei în faza de Studiu de fezabilitate pentru investiţia ,,Infiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare în cartier Slobozia, municipiul Oneşti, judeţul Bacău”
 • HCL nr.85/16.11.2010 - privind aprobarea premierii sportivei Diana Chelaru legitimată la CSM Oneşti, vicecampioană mondială la gimnastică
 • HCL nr.84/16.11.2010 - privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2010
 • HCL nr.83/16.11.2010 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 şi a unor taxe speciale

Octombrie 2010

 • HCL nr.82/14.10.2010 - privind înfiinţarea Fondului local de întrajutorare în vederea derulării proiectului „Din suflet pentru aproapele tău”
 • HCL nr.81/14.10.2010 - privind aprobarea reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Oneşti pentru anul şcolar 2010-2011
 • HCL nr.80/14.10.2010 - privind aprobarea repartizării a 15 locuinţe ANL pentru medicii din cadrul Spitalului Municipal Oneşti
 • HCL nr.79/14.10.2010 - privind aprobarea preţului pentru achiziţionarea unor terenuri în vederea amenajării Cimitirului Ortodox în Cartierul „6 Martie”
 • HCL nr.78/14.10.2010 - privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. pentru constituirea Consiliului de Administraţie ca organ de conducere
 • HCL nr.77/14.10.2010 - privind aprobarea actualizarii unor proiecte tehnice din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana şi a studiului de fezabilitate pentru investiţia “Reabilitare Colegiul Tehnic “Petru Poni”, municipiul Oneşti, judeţul Bacău”
 • HCL nr.76/14.09.2010 - privind aprobarea reactualizării izlazului municipal aflat în administrarea municipiului Oneşti
 • HCL nr.75/14.09.2010 - privind aprobarea concesionării unei suprafeţe de teren
 • HCL nr.74/14.10.2010 - privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal şi prelungirea duratei de închiriere a unor spaţii comerciale
 • HCL nr.73/14.10.2010 - privind modificarea Hotărârii nr. 51/2010 privind aprobarea funcţiilor publice,
  organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oneşti
 • HCL nr.72/14.10.2010 - privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 82/2008 privind aprobarea statului de funcţii al instituţiei publice – CREŞĂ – municipiul Oneşti
 • HCL nr.71/14.10.2010 - privind aprobarea statelor de funcţii pentru personalul nedidactic al unităţilor de învăţământ din municipiul Oneşti, în anul şcolar 2010 – 2011
 • HCL nr.70/14.10.2010 - privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2010
 • HCL nr.69/14.10.2010 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.26/7 martie 2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate a investiţiei „Extindere reţele de canalizare în cartierele Cuciur, Buhoci, 6 Martie din municipiul Oneşti”
 • HCL nr.68/14.10.2010 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.6/09 februarie 2010 privind aprobarea asocierii judeţului Bacău cu municipiul Oneşti în vederea realizării în comun a „Planului de investiţii prioritare necesare conformării cu Standardele impuse de UE referitoare la calitatea apei potabile şi tratarea apei uzate” prevăzut în etapa I a Master Planului Judeţului Bacău

Septembrie 2010

 • HCL nr.67/24.09.2010 - privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal Oneşti
 • HCL nr.66/24.09.2010 - privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcţionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Oneşti
 • HCL nr.65/24.09.2010 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A.
 • HCL nr.64/24.10.2010 - privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. şi modificării Actului Constitutiv al acesteia
 • HCL nr.63/24.09.2010 - privind aprobarea cofinanţării activităţii Centrului de zi pentru copilul cu handicap Oneşti
 • HCL nr.62/24.09.2010 - privind aprobarea preţului local la energia termică furnizată prin sistem centralizat în municipiul Oneşti ca urmare a majorării TVA de la 19% la 24 %
 • HCL nr.61/24.09.2010 - privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2010

August 2010

 • HCL nr.60/31.08.2010 - privind înfiinţarea Comisiei speciale de analiză şi verificare a modului de funcţionare a reţelei de apă şi canalizare din municipiul Oneşti
 • HCL nr.59/31.08.2010 - privind aprobarea achiziţionării unei suprafeţe de teren pentru amenajarea unui cimitir ortodox în Cartierul „6 Martie” din municipiul Oneşti
 • HCL nr.58/31.08.2010 - privind aprobarea transmiterii fără plată a unor terenuri din proprietatea municipiului Oneşti în proprietatea unor unităţi de cult
 • HCL nr.57/31.08.2010 - privind aprobarea reactualizării izlazului municipal aflat în administrarea municipiului Oneşti
 • HCL nr.56/31.08.2010 - privind aprobarea Master Planului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Bacau şi a Listei de investitii prioritare pentru sectorul deseuri la nivelul judeţului Bacău
 • HCL nr.55/31.08.2010 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza de studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Extindere cimitir cartier Borzeşti – municipiul Oneşti”
 • HCL nr.54/31.08.2010 - privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2010

Iulie 2010

 • HCL nr.53/27.07.2010 - privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.42 din 12 iulie 2010 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale S.C. „Domeniul Public şi Privat Oneşti” S.A.
 • HCL nr.52/27.07.2010 - privind trecerea Centralei termice aferente Spitalului municipal Oneşti din administrarea S.C. Termon C.T. S.A Oneşti în administrarea Spitalului municipal Oneşti
 • HCL nr.51/27.07.2010 - privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primarului, instituţiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local, precum şi serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor din municipiul Oneşti
 • HCL nr.50/12.07.2010 - privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru reabilitarea instalaţiilor termice la Şcoala „George Călinescu” Oneşti, Şcoala „Emil Racoviţă” Oneşti, Şcoala nr.7 Oneşti şi Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Oneşti
 • HCL nr.49/12.07.2010 - privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţiile „Amenajarea unui WC public (tip 1) în Parcul Municipal Oneşti” şi „Amenajarea unui WC public (tip 2) în str. Belvedere, municipiul Oneşti”
 • HCL nr.48/12.07.2010 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr. 78/2007 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oneşti şi Serviciul public comunitar local “Direcţia de Evidenţă a Persoanelor” din municipiul Oneşti
 • HCL nr.47/12.07.2010 - privind aprobarea indemnizației administratorului special al SC Termon SRL Onești
 • HCL nr.46/12.07.2010 - privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”
 • HCL nr.45/12.07.2010 - privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2010
 • HCL nr.44/12.07.2010 - privind aprobarea reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Oneşti
 • HCL nr.43/12.07.2010 - privind aprobarea protocolului pentru predarea – preluarea de către Consiliul Local Oneşti a bunurilor şi managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Municipal Oneşti
 • HCL nr.42/12.07.2010 - privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale S.C. “Domeniul Public şi Privat Oneşti” S.A.

Iunie 2010

 • HCL nr.41/24.06.2010 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Apărări de mal râul Oituz în zona podului din beton armat de pe str. Pr.Eduard Sechel”, din municipiul Oneşti
 • HCL nr.40/24.06.2010 - privind stabilirea contribuţiei Municipiului Oneşti la finanţarea activităţii de asistenţa socială în baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap
 • HCL nr.39/24.06.2010 - privind aprobarea constituirii comisiei pentru preluarea de către Consiliul Local Oneşti a bunurilor şi a managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Municipal Oneşti
 • HCL nr.38/24.06.2010 - privind aprobarea unui PUZ pentru construire locuinţă în str. Stejarului, nr.3, municipiul Oneşti şi a unui PUD pentru construire atelier prestări servicii în zona DN11 – str. Zemeş, municipiul Oneşti
 • HCL nr.37/24.06.2010 - privind aprobarea participării Bibliotecii Municipale “Radu Rosetti” Oneşti la programul Biblionet
 • HCL nr.36/24.06.2010 - privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2010

Mai 2010

 • HCL nr.35/14.05.2010 - privind modificarea şi completarea unor hotărâri
 • HCL nr.34/14.05.2010 - privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.39/1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.33/14.05.2010 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.77/2009 privind trecerea cu titlu gratuit din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Oneşti şi administrarea Consiliului Local Oneşti a unor bunuri
 • HCL nr.32/14.05.2010 - privind organizarea în cooperare a Festivalului Verii Onesti 2010
 • HCL nr.31/14.05.2010 - privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 82/2008 privind aprobarea statului de funcţii al instituţiei publice – CREŞĂ - municipiul Oneşti
 • HCL nr.30/14.05.2010 - privind aprobarea unui PUZ şi a unui aviz al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism
 • HCL nr.29/14.05.2010 - privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2010

Aprilie 2010

 • HCL nr.28/26.05.2010 - privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Bacău a terenului pentru construcţia obiectivului „Statie de transfer, statie de sortare si statie de compostare Onesti” aferent proiectului Sistem integrat de management a deşeurilor solide în judeţul Bacău
 • HCL nr.27/26.04.2010 - privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2009
 • HCL nr.26/09.04.2010 - privind aprobarea pierderilor de agent termic din sistemul de alimentare centralizat cu energie termică din municipiul Oneşti
 • HCL nr.25/09.04.2010 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 al SC Termon CT SA Oneşti
 • HCL nr.24/09.04.2010 - privind aprobarea situaţiilor financiare ale SC Termon CT SA Oneşti pentru anul 2009
 • HCL nr.23/09.04.2010 - privind cofinantarea sărbătorilor de 1 Mai – Ziua Muncii şi 2 Mai – Ziua Tineretului

Martie 2010

 • HCL nr.22/25.03.2010 - privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2009
 • HCL nr.21/25.03.2010 - privind aprobarea atribuirii, studiului de oportunitate şi caietului de sarcini a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare/deblocare a autovehiculelor şi/sau remorcilor staţionate neregulamentar, expuse cu scopul vânzării sau abandonate pe domeniul public şi/sau privat al municipiului Oneşti
 • HCL nr.20/25.03.2010 - privind aprobarea a două avize ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism
 • HCL nr.19/25.03.2010 - privind numirea domnului CHIRIAC ROBERT-IONUŢ în funcţia publică de conducere – director executiv - la serviciul public comunitar local Direcţia de Evidenţă a Persoanelor din municipiul Oneşti
 • HCL nr.18/25.03.2010 - privind acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare al Municipiului Oneşti” părintelui Ubaldo Oliviero

Februarie 2010

 • HCL nr.17/25.02.2010 - privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al municipiului Oneşti pe anul 2010 şi estimările pentru anii 2011-2013
 • HCL nr.16/25.02.2010 - privind aprobarea a două avize ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism şi a unui PUZ pentru construire locuinţă
 • HCL nr.15/25.02.2010 - privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.84 din 5 noiembrie 2009 cu privire la statul de functii al Serviciului public “Directia de Asistenta Sociala“ al municipiului Onesti
 • HCL nr.14/25.02.2010 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr.35/2006 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale instituţiilor şi serviciilor publice ale Consiliului local al municipiului Oneşti
 • HCL nr.13/25.02.2010 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.78/2007 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oneşti şi serviciul public comunitar local „Direcţia de evidenţă a persoanelor din municipiul Oneşti”
 • HCL nr.12/25.02.2010 - privind modificarea şi completarea unor hotărâri
 • HCL nr.11/25.02.2010 - privind aprobarea modalităţii de gestiune, a caietului de sarcini şi a regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a Municipiului Oneşti
 • HCL nr.10/25.02.2010 - privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului public al municipiului Oneşti “Direcţia de Utilităţi Publice”
 • HCL nr.9/09.02.2010 - privind revocarea unor hotărâri
 • HCL nr.8/09.02.2010 - privind aprobarea vânzării de acţiuni deţinute la SC Apă Serv SA Bacău
 • HCL nr.7/09.02.2010 - privind aprobarea retragerii municipiului Oneşti din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B.
 • HCL nr.06/09.02.2010 - privind aprobarea asocierii judeţului Bacău cu municipiul Oneşti în vederea realizării în comun a „Planului de investiţii prioritare necesare conformării cu Standardele impuse de UE referitoare la calitatea apei potabile şi tratarea apei uzate” prevăzut în etapa I a Master Planului Judeţului Bacău

Ianuarie 2010

 • HCL nr.05/20.01.2010 - privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.39/1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al municipiului Oneşti
 • HCL nr.04/20.01.2010 - privind modificarea HCL nr.57/2009 privind aprobarea transmiterii Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în folosinţa gratuită a unui teren situat in strada Libertăţii, municipiul Oneşti, judeţul Bacău, pentru construcţia
 • HCL nr.03/20.01.2010 - privind aprobarea ajustării tarifului la colectarea gunoiului manajer
 • HCL nr.02/20.01.2010 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui Show-room, reorganizarea Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de funcţionare
 • HCL nr.01/20.01.2010 - privind aprobarea, constituirea şi utilizarea fondului de rulment în anul 2010
<TOP>
RoFlag
OneFlag
SNEPBibliotecaCinemaSpitalCurierul OneștiCurierul Onești


Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
      Oneştiul a fost la început doar un mic satuc, o piaţă de apă unde se întâlnesc Trotuşul şi Oituzul, Caşinul şi Tazlăul, dar care s-a dezvoltat ca un centru economic, meşteşugăresc şi comercial, datorită aşezării sale prielnice la întâlnirea drumurilor comerciale transcarpatice Oituz, Uz – Palanca cu drumurile către podişul moldovenesc și care a permis extinderea și dezvoltarea sa continuă până în zilele noastre...
... cu realizările prezente, priorități, măsuri și direcții strategice de acțiune și dezvlotare durabilă acum și viitor, în  Municipiul  O n e ș t i.

HCL Anii anteriori

Minute și PV Ședințe