Stema României
Consiliul local > Hotărâri - Consiliul Local Onești - Anul 2012

Decembrie 2012

 • HCL nr.137/13.12.2012 - pentru aprobarea alocării unei sume pentru finanţarea lucrărilor investiţiilor „Montare convertizoare de frecvenţă la electropompele de circulaţie de încălzire din cele 22 centrale termice de cartier din municipiul Oneşti” şi „Montare de cazane de apă caldă pentru preparare apei calde menajere în 18 CT de cvartal existente în Oneşti”
 • HCL nr.136/13.12.2012 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.104 din 25.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de „administrator de imobile”
 • HCL nr.135/13.12.2012 - pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr.128/2012 privind acordarea de la bugetul local al municipiului Oneşti a unei sume necesare pentru premierea elevilor şi profesorilor oneşteni cu rezultate
  excepţionale la fazele naţionale şi internaţionale ale olimpiadelor/concursurilor şcolare din anul 2011-2012
 • HCL nr.134/13.12.2012 - pentru aprobarea “Planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă” a municipiului Oneşti
 • HCL nr.133/13.12.2012 - pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Oneşti
 • HCL nr.132/13.12.2012 - pentru acordarea unui mandat general preşedintelui de şedinţă în exerciţiu în vederea reprezentării intereselor Consiliului Local al Municipiului Oneşti în justiţie
 • HCL nr.131/13.12.2012 - de aprobare a regulamentului-cadru privind autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Oneşti
 • HCL nr.130/13.12.2012 - pentru stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale şi a unor taxe speciale pentru anul 2013 în Municipiul Oneşti
 • HCL nr.129/13.12.2012 - pentru aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2012
 • HCL nr.128/05.12.2012 - privind acordarea de la bugetul local al municipiului Oneşti a unei sume necesare pentru premierea elevilor şi profesorilor oneşteni cu rezultate excepţionale la fazele naţionale şi internaţionale ale olimpiadelor/concursurilor şcolare din anul 2011-2012
 • HCL nr.127/05.12.2012 - pentru instituirea cu caracter permanent a Zilei Municipiului Oneşti în data de 6 decembrie – Ziua Sfântului Ierarh Nicolae
 • HCL nr.126/05.12.2012 - pentru aprobarea completării Actului constitutiv al al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A.
 • HCL nr.125/05.12.2012 - pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 82/26.09.2008, privind aprobarea statului de funcţii al instituţiei publice – CREŞĂ - municipiul Oneşti
 • HCL nr.124/05.12.2012 - pentru aprobarea atribuirii prin licitatie a contractelor de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentru traseele 3 si 4 din municipiul onesti
 • HCL nr.123/05.12.2012 - pentru aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2012

Noiembrie 2012

 • HCL nr.122/22.11.2012 - privind prelungirea perioadei de activitate a Comisiei de analiză a situaţiei privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Oneşti
 • HCL nr.121/22.11.2012 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.40/05 aprilie 2012 privind aprobarea asocierii în participaţie între Municipiul Oneşti şi Fotbal Club Municipal Dinamo Oneşti
 • HCL nr.120/22.11.2012 - privind aprobarea indemnizaţiei cenzorilor de la S.C. Termon C.T. S.A. Oneşti
 • HCL nr.119/22.11.2012 - privind sprijinirea asociaţiilor de proprietari din municipiul Oneşti în vederea reabilitării termice a condominiilor, prin finanţarea de la bugetul local a unei cote în cuantum de maxim 30% din valoarea prevăzută în devizul general de lucrări, conform O.U.G. nr.69/2010 şi a Legii nr.153/2011
 • HCL nr.118/22.11.2012 - privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea reactualizării Planului Urbanistic General al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.117/22.11.2012 - privind modificarea Hotărârii nr. 39/2012 a Consiliului local al municipiului Oneşti pentru Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Oneşti şi al instituţiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local al primăriei Municipiului Oneşti
 • HCL nr.116/22.11.2012 - privind aprobarea alocării unor sume pentru organizarea unor evenimente cultural-artistice şi sportive în Municipiul Oneşti
 • HCL nr.115/22.11.2012 - privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2012
 • HCL nr.114/07.11.2012 - privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Local Oneşti a imobilului situat în Municipiul Oneşti, str.Libertăţii nr.1, judeţul Bacău
 • HCL nr.113/07.11.2012 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia extindere reţea şi branşament gaze naturale – presiune redusă - vestiare stadion fotbal ( fost CSM ) din strada Victor Babeş, municipiul Oneşti
 • HCL nr.112/07.11.2012 - privind aprobarea compensării procentuale ce se acordă din bugetul local cu titlu de ajutor pentru energia termică în municipiul Oneşti în perioada 01 noiembrie 2012 – 31 martie 2013
 • HCL nr.111/07.11.2012 - privind atestarea apartenenţei unor imobile la domeniul privat al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.110/07.11.2012 - privind aprobarea alocării unor sume din bugetul de stat şi bugetul local pentru SC Termon CT SA Oneşti în vederea menţinerii în funcţiune a sistemului în sezonul rece 2012 -2013
 • HCL nr.109/07.11.2012 - privind aprobarea asocierii în participaţie între Municipiul Oneşti şi Clubul Sportiv OK Sport Oneşti
 • HCL nr.108/07.11.2012 - privind acordarea tichetelor de masă pentru personalul contractual din cadrul S.C. „Domeniu Public şi Privat Oneşti” S.A.
 • HCL nr.107/07.11.2012 - privind aprobarea finanţării Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului
 • HCL nr.106/07.11.2012 - privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2012

Octombrie 2012

 • HCL nr.105/25.10.2012 - privind aprobarea încadrării sectorului de drum comunal DC 128 pe lungimea de 2,910 km, respectiv un segment de drum din str. Buhoci, aflat în administrarea municipiului Oneşti, în categoria drumurilor de interes judeţean.
 • HCL nr.104/25.10.2012 - privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de „administrator de imobile”
 • HCL nr.103/25.10.2012 - privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Oneşti şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
 • HCL nr.102/25.10.2012 - privind aprobarea preţului local la energia termică furnizată prin sistem centralizat în municipiul Oneşti
 • HCL nr.101/25.10.2012 - privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu către Asociaţia „Bucuria celor necăjiţi”
 • HCL nr.100/25.10.2012 - privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oneşti alocate pentru activitati nonprofit de interes local
 • HCL nr.99/25.10.2012 - privind aprobarea statelor de funcţii pentru personalul nedidactic al unităţilor de învăţământ din municipiul Oneşti, în anul şcolar 2012 – 2013
 • HCL nr.98/25.10.2012 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Oneşti şi serviciului public comunitar „Serviciul de evidenţă a persoanelor” din municipiul Oneşti, pe anul 2013
 • HCL nr.97/25.10.2012 - privind aprobarea ajustării tarifelor la colectarea gunoiului manajer
 • HCL nr.96/25.10.2012 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a indicatorilor de performanţă şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public către S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti
 • HCL nr.95/25.10.2012 - privind aprobarea contractului de furnizare/prestare si a indicatorilor de performanta ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
 • HCL nr.94/25.10.2012 - privind aprobarea contractului de furnizare/prestare, a caietului de sarcini si a indicatorilor de performanta pentru serviciul public de alimentare cu energie termică
 • HCL nr.93/11.10.2012 - privind modificarea Anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului local nr. 57 / 11 iulie 2012 , privind aprobarea utilizarii sumei de 5.000.000 lei , din creditul de 14.995.472 lei, pentru finantarea unor proiecte din fonduri europene
 • HCL nr.92/11.10.2012 - privind aprobarea modificării mandatului administratorului unic, modificarea şi actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Termon CT S.A. Oneşti
 • HCL nr.91/11.10.2012 - privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2012
 • HCL nr.90/08.10.2012 - privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2012 şi stabilirea cuantumului ajutorului de urgenţă acordat persoanelor care se află în situaţii de necesitate
 • HCL nr.89/08.10.2012 - privind constituirea Comisiei de analiză a situaţiei privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Oneşti
 • HCL nr.88/08.10.2012 - privind aprobarea Raportului de evaluare şi a Caietului de sarcini în vederea concesionării unei suprafeţe de teren

Septembrie 2012

 • HCL nr.87/18.09.2012 - privind aprobarea finanţării, organizării Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice
 • HCL nr.86/18.09.2012 - privind aprobarea donării unor specii de animale din colecţia Grădinii Zoologice a municipiului Oneşti
 • HCL nr.85/18.09.2012 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr.81 din 03.09.2012 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bacău
 • HCL nr.84/18.09.2012 - privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în Municipiul ONEŞTI, zona industrială, în vederea construirii unui parc de panouri fotovoltaice
 • HCL nr.83/18.09.2012 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.82/18.09.2012 - privind reglementarea zonei de impozitare pentru platforma industrială
 • HCL nr.81/03.09.2012 - privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 300 m.p.către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bacău
 • HCL nr.80/03.09.2012 - privind aprobarea premierii sportivei Diana Chelaru, medaliată la Jocurile Olimpice de la Londra
 • HCL nr.79/03.09.2012 - privind aprobarea transmiterii dreptului de uz către S.C. Transelectrica S.A., pentru toata durata de viaţă a instalaţiei, a unui teren în suprafaţă de 57,76 mp, pentru amplasarea unui stâlp aparţinând LEA 220KV, Gutinaş-Dumbrava
 • HCL nr.78/03.09.2012 - privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2012

August 2012

 • HCL nr.77/24.08.2012 - privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2012
 • HCL nr.76/24.08.2012 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.73 din 30 septembrie 2011 privind înregistrarea Municipiului Oneşti în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.)
 • HCL nr.75/24.08.2012 - privind aprobarea subvenţionării transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru elevii claselor IX – XII din cartierele Slobozia, 6 Martie şi Borzeşti din municipiul Oneşti
 • HCL nr.74/24.08.2012 - privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere a împrumutului de 5.000.000 lei de la 31.12.2012 la 31.12.2013
 • HCL nr.73/08.08.2012 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.41 din 05 aprilie 2012 privind transformarea Serviciului public « Directia de Asistenta Sociala Onesti » in « Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti », aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
 • HCL nr.72/08.08.2012 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.58/11 iulie 2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Oneşti
 • HCL nr.71/08.08.2012 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr.4 din 03 februarie 2012 privind aprobarea reţelei şcolare a municipiului Oneşti pentru anul şcolar 2012-2013
 • HCL nr.70/08.08.2012 - privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oneşti, casării, demolării şi valorificării construcţiilor de la cazanele 3X100 tone/oră de la activul CET Borzeşti 3X50MW, etapa de cogenerare
 • HCL nr.69/08.08.2012 - privind aprobarea Programului de acordare a ajutoarelor de urgenţă
 • HCL nr.68/08.08.2012 - privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Oneşti pentru anul şcolar 2012-2013
 • HCL nr.67/08.08.2012 - privind aprobarea unor modificări referitoare la transportul public local de persoane din Municipiul Oneşti
 • HCL nr.66/08.08.2012 - privind stabilirea nivelului maxim al tarifelor practicate de transportatorii autorizaţi pentru activitatea de transport persoane în regim de taxi
  din municipiul Oneşti
 • HCL nr.65/08.08.2012 - privind aprobarea modificării Anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.85/05.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în municipiul Oneşti, aşa cum au fost aprobate şi prin Hotărârea Consiliului Local nr.83/2010 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 88/2011
 • HCL nr.64/08.08.2012 - privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2012
 • HCL nr.63/08.08.2012 - privind aprobarea premierii elevei Brumă Mara, olimpică naţională la fizică şi absolventă a Colegiului Naţional “Dimitrie Cantemir” şi a elevei Matei I. Denisa – Alexandra, şefa promoţiei 2012 a Şcolii cu clasele I – VIII “George Călinescu”

Iulie 2012

 • HCL nr.62/11.07.2012 - privind aprobarea modificării Anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.85/05.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în municipiul Oneşti, aşa cum au fost aprobate şi prin Hotărârea Consiliului Local nr.83/2010 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 88/2011
 • HCL nr.61/11.07.2012 - privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.23/10.04.2009 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare/deblocare a autovehiculelor şi/sau remorcilor staţionate neregulamentar, expuse cu scopul vânzării sau abandonate pe domeniul public şi/sau privat al municipiului Oneşti şi a Hotărârii Consiliului Local nr.21/25.03.2010 privind aprobarea atribuirii, studiului de oportunitate şi caietului de sarcini a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare/deblocare a autovehiculelor şi/sau remorcilor staţionate neregulamentar, expuse cu scopul vânzării sau abandonate pe domeniul public şi/sau privat al municipiului Oneşti
 • HCL nr.60/11.07.2012 - privind aprobarea înfiinţării funcţiei de administrator public la nivelul Municipiului Oneşti
 • HCL nr.59/11.07.2012 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 39/05.04.2012 pentru aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oneşti
 • HCL nr.58/11.07.2012 - privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Oneşti
 • HCL nr.57/11.07.2012 - privind aprobarea utilizarii sumei de 5.000.000 lei din creditul de 14.995.472 lei pentru finanţarea unor proiecte din fonduri europene
 • HCL nr.56/11.07.2012 - privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2012

Iunie 2012

Mai 2012

 • HCL nr.48/24.05.2012 - privind aprobarea modificării şi completarii HCL nr.44 din 05 aprilie 2012 privind aprobarea contractarii unui credit pentru sustinerea cofinantarii si a cheltuielilor eligibile ale  proiectelor cu finantare  europeana nerambursabila

Aprilie 2012

 • HCL nr.47/24.04.2012 - privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local nr.26 din 05 aprilie 2012 privind numirea administratorului unic la SC TERMON CT SA Oneşti
 • HCL nr.46/24.04.2012 - privind aprobarea raportului cenzorilor al SC TERMON CT Oneşti pe anul 2011
 • HCL nr.45/24.04.2012 - privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.44/05.04.2012 - privind aprobarea contractarii unui credit pentru sustinerea cofinantarii si a cheltuielilor eligibile a proiectelor cu finantare europeana nerambursabila
 • HCL nr.43/05.04.2012 - privind aprobarea tarifelor de acces la Cinema Capitol Oneşti şi Ştrandul Municipal Oneşti, precum şi închirierea unor spaţii din cadrul acestor obiective
 • HCL nr.42/05.04.2012 - privind aprobarea casării şi valorificării unor mijloace fixe aflate în administrarea şi folosinţa S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A.
 • HCL nr.41/05.04.2012 - privind transformarea Serviciului public « Directia de Asistenta Sociala Onesti » in « Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti », aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
 • HCL nr.40/05.04.2012 - privind aprobarea asocierii în participaţie între Municipiul Oneşti şi Fotbal Club Municipal Dinamo Oneşti
 • HCL nr.39/05.04.2012 - privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primarului, instituţiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local, precum şi serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor din municipiul Oneşti
 • HCL nr.38/05.04.2012 - privind asocierea Municipiului Oneşti cu Fundaţia „IMPREUNA SPRE VIITOR PE CALEA VIETII”, în vederea finanţării şi realizării in comun a unui proiect de interes public local „Centrul social pentru copiii străzi – CANDOAREA”
 • HCL nr.37/05.04.2012 - privind aprobarea documentatiei in faza de Studiu de fezabilitate a obiectivului: Centrala termica de preparare a apei calde de consum pentru 500 de apartamente la CT 16, Municipiul Onesti, Judetul Bacau
 • HCL nr.36/05.04.2012 - privind aderarea Municipiului Oneşti la Convenţia Primarilor în vederea dezvoltării unor planuri locale de acţiuni pentru promovarea eficienţei energetice şi a energiei durabile
 • HCL nr.35/05.04.2012 - privind aprobarea „Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Planul de calitate a aerului pentru pulberi PM10 în municipiul Oneşti”
 • HCL nr.34/05.04.2012 - privind aprobarea unui schimb de terenuri pentru cimitirul ortodox din Cartierul „6 Martie”, municipiul Oneşti
 • HCL nr.33/05.04.2012 - privind revocarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui Show-room, în Oneşti, str. Belvedere nr.7A, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.2/2010
 • HCL nr.32/05.04.2012 - privind aprobarea contului de încheiere a execuţiei bugetare pe anul 2011
 • HCL nr.31/05.04.2012 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. pentru anul 2012
 • HCL nr.30/05.04.2012 - privind aprobarea bilanţului contabil al contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar al anului 2011 la SC DOMENIU PUBLIC ŞI PRIVAT ONEŞTI SA
 • HCL nr.29/05.04.2012 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 al S.C. Termon CT S.A. Oneşti
 • HCL nr.28/05.04.2012 - privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar al anului 2011 la SC TERMON CT Oneşti
 • HCL nr.27/05.04.2012 - privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.26/05.04.2012 - privind numirea administratorului unic al S.C. Termon CT S.A. Oneşti
 • HCL nr.25/05.04.2012 - privind validarea domnului Jitcovici Aurelian Vicenţiu în funcţia de consilier local al municipiului Oneşti
 • HCL nr.24/05.04.2012 - prin care se ia act de demisia consilierului local Cetean Bălănică Mircea Nicolae şi se declară vacant mandatul de consilier local

Martie 2012

 • HCL nr.23/09.03.2012 - privind aprobarea finantarii executarii branşamentelor la reţeaua de alimentare cu apă potabilă din cartierul Borzesti, municipiul Onesti
 • HCL nr.22/09.03.2012 - privind nominalizarea cenzorilor la SC Termon CT SA
 • HCL nr.21/09.03.2012 - privind aprobarea unor închirieri, concesiuni şi darea în folosinţă gratuită a unor bunuri proprietatea municipiului Oneşti.
 • HCL nr.20/09.03.2012 - privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finantarea Serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si a persoanelor adulte cu handicap de catre Consiliul Local Onesti in anul 2012
 • HCL nr.19/09.03.2012 - privind esalonarea la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local pentru persoanele beneficiare de servicii si prestatii sociale din Municipiul Onesti
 • HCL nr.18/09.03.2012 - privind aprobarea reactualizării izlazului municipal aflat în administrarea municipiului Oneşti
 • HCL nr.17/09.03.2012 - privind modificarea Hotărârii nr. 51/2010 pentru Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Oneşti
 • HCL nr.16/09.03.2012 - prin care se ia act de demisia consilierului local Panfil Gelu Ionuţ şi se declară vacant mandatul de consilier local

Februarie 2012

 • HCL nr.15/03.02.2012 - privind aprobarea bugetului consolidat al Municipiului Oneşti, bugetul împrumuturilor interne, bugetul instituţiilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2012 şi estimările pentru anii 2013 - 2015
 • HCL nr.14/03.02.2012 - privind privind aprobarea asocierii Municipiului Oneşti cu Judeţul Bacău în vederea refacerii infrastructurii rutiere ca urmare a realizării investiţiei "Extindere reţele de canalizare în Cartierele Cuciur, Buhoci, 6 Martie din municipiul Oneşti
 • HCL nr.13/03.02.2012 - privind modificarea şi completarea HCL nr.22/10.04.2009 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor pentru executarea obiectivului "Pasaj CF Adjud- Ciceu" peste DN11, municipiul Oneşti
 • HCL nr.12/03.02.2012 - privind aprobarea completării inventarului domeniului public al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.11/03.02.2012 - privind aprobarea asocierii Consiliului Local Oneşti cu Consiliul Judeţean Bacău, în vederea realizării obiectivului de investiţii : "PASAJ INFERIOR PE DN11, C.F. ADJUD-CICEU" în Municipiul Oneşti
 • HCL nr.10/03.02.2012 - privind aprobarea încadrării sectorului de drum comunal DC 113 pe lungimea de 2,00 km, respectiv str. Viişoarei, aflat în administrarea municipiului Oneşti, în categoria drumurilor de interes judeţean
 • HCL nr.9/03.02.2012 - privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social
 • HCL nr.8/03.02.2012 - privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2012, la Centrul Social Slobozia si a grilei de calcul a contributiei de intretinere datorata de sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in acesta institutie, norma zilnica de hrana pentru beneficiari precum si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul in curs
 • HCL nr.7/03.02.2012 - privind preluarea si organizarea "Centrului Social Slobozia" municipiul Onesti, judetul Bacau, de catre Direcţia de Asistenţă Sociala Onestiincepand cu data de 01 aprilie 2012
 • HCL nr.6/03.02.2012 - privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2012 la patrimoniul "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău
 • HCL nr.5/03.02.2012 - privind darea în administrare a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Oneşti pe care se află situate clădirile Spitalului municipal Oneşti şi pe care îşi desfăşoară activitatea acesta
 • HCL nr.4/03.02.2012 - privind aprobarea reţelei şcolare a municipiului Oneşti pentru anul 2012-2013

Ianuarie 2012

 • HCL nr.3/16.01.2012 - privind darea în administrarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică a clădirilor proprietate publică a municipiului Oneşti în care acestea îşi desfăşoară activitatea
 • HCL nr.2/16.01.2012 - privind stabilirea unor măsuri privind funcţionarea SC Termon CT SA
 • HCL nr.1/16.01.2012 - privind reintregirea excedentului bugetar al anului 2011, care este mai mic cu 858.550,39 lei faţă de anul 2010 din excedentul anului 2010 conform  Ordinului Ministerului Finanţelor nr.2985/16.12.2011
RoFlag
OneFlag
SNEPBibliotecaCinemaSpitalCurierul OneștiCurierul Onești


Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
      Oneştiul a fost la început doar un mic satuc, o piaţă de apă unde se întâlnesc Trotuşul şi Oituzul, Caşinul şi Tazlăul, dar care s-a dezvoltat ca un centru economic, meşteşugăresc şi comercial, datorită aşezării sale prielnice la întâlnirea drumurilor comerciale transcarpatice Oituz, Uz – Palanca cu drumurile către podişul moldovenesc și care a permis extinderea și dezvoltarea sa continuă până în zilele noastre...
... cu realizările prezente, priorități, măsuri și direcții strategice de acțiune și dezvlotare durabilă acum și viitor, în  Municipiul  O n e ș t i.

HCL Anii anteriori

Minute și PV Ședințe