Stema României
Municipiul ONEȘTI > ISTORIC
      Oneştiul a fost la început un mic satuc pe moşia Oneşti, o piaţă de apă unde se întâlnesc Trotuşul şi Oituzul, Caşinul şi Tazlăul, unde se întâlnesc drumurile transcarpatice Oituz, Uz – Palanca cu drumurile podişului moldovenesc. Este un important centru de viaţă economică din Moldova, datând din timpul orânduirii feudale, care mai întâi s-a dezvoltat ca o aşezare cu caracter agricol fiind proprietatea diferiţilor feudali locali sau veniţi din altă parte. 

     D e z v o l t a r e a Municipiului   O n e ș t i a fost un proces de lungă durată care a inceput cu vânzarea produselor agricole, comerţul cu lemnele şi o găzărie.
    Prin anul 1842 se construieşte prima moară de piatră din centrul oraşului Oneşti, la care au lucrat robii de pe moşia moşierului Aslan, apoi alte mori mici de apă.
    Apoi s-au inființat două velniţe boiereşti de fabricat ţuică din cereale, precum şi două ateliere de fierărie şi două hanuri pentru desfacerea unor produse alcoolice fabricate în zonă și produse agricole.
  
       La începutul      Secolului    XX     iau fiinţă diferite exploatări forestiere cu sediul în Oneşti. La începutul anilor ’50 începe dezvoltarea industrială a Oneştiului. În anul 1952, comuna Oneşti este declarată oraş, iar în anul 1968 oraşul Oneşti este declarat municipiu. În anul 1956 sunt puse în funcţiune primele instalaţii la Rafinăria Oneşti şi Termocentrala Borzeşti. În anul 1960 sunt puse în funcţiune primele instalaţii la Uzina Chimică, iar în anul 1962 primele instalaţii la Uzina de Cauciuc. În anul 1974 este pusă în funcţiune Întreprinderea de Utilaj Chimic Borzeşti.
  De asemenea, în municipiul Oneşti s-au mai construit Fabrica de Produse Lactate (1977), Fabrica de Pâine (1978), Fabrica de Confecţii (1976).
       Toate acestea au transformat municipiul Oneşti într-un puternic centru industrial.
    În această perioadă au fost construite 5 licee, 7 şcoli generale, 12 grădiniţe, un spital municipal cu 824 paturi, un leagăn de copii, 6 creşe, un hotel de 226 locuri şi peste 19.000 apartamente în prezent, când Oneștiul este în etapa schimbărilor democratice actuale.

      Oneştiul s-a dezvoltat ca un centru economic, meşteşugăresc şi comercial, devenind un mic orașel în locul vechiului târg “Trotuş” datorită aşezării sale prielnice la întâlnirea drumurilor comerciale care au permis extinderea și dezvoltarea sa continuă până în zilele noastre, la mărimea și nivelul actual, așa cum îl știm acum ...

... cu realizările prezente, priorități, măsuri și direcții strategice de acțiune și dezvlotare durabilă acum și viitor, în  Municipiul  O n e ș t i


MONOGRAFIA
Municipiului Onești - între 5500/2700 î.Hr. și 30 Iunie 2001


    Ștefan
cel Mare și Sfânt - COMEMORARE a 500 de ani de la trecerea la cele veșnice, BORZEȘTI - Municipiul Onești, 1 Iulie 2004

Globe
Monografie
Globe
Onești-Act Danie (original)
Act Danie
Traducere Act Danie
Hrisov Stefan
Hrisov-500 Ani Stefan Cel Mare
Tomos Canonizare
Canonizare Ștefan cel Mare
RoFlag
OneFlag
SNEPBibliotecaCinemaSpitalCurierul OneștiCurierul Onești


Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
      Oneştiul a fost la început doar un mic satuc, o piaţă de apă unde se întâlnesc Trotuşul şi Oituzul, Caşinul şi Tazlăul, dar care s-a dezvoltat ca un centru economic, meşteşugăresc şi comercial, datorită aşezării sale prielnice la întâlnirea drumurilor comerciale transcarpatice Oituz, Uz – Palanca cu drumurile către podişul moldovenesc și care a permis extinderea și dezvoltarea sa continuă până în zilele noastre...
... cu realizările prezente, priorități, măsuri și direcții strategice de acțiune și dezvlotare durabilă acum și viitor, în  Municipiul  O n e ș t i.

HCL Anii anteriori

Minute și PV Ședințe