Skip to main content
Telefon: 0234 324 243
Fax: 0234.313.911
Email: primarie@onesti.ro

Program de lucru al Primăriei Onești Luni - Joi - 07.30-16.00; Vineri 07.30-13.30


EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 sau 0234.312.530 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Direcția de Asistență Socială

Directia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Onești funcţionează ca instituţie publică de specialitate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Onești, cu personalitate juridică, în conformitate cu Legea nr. 292/2011 privind sistemul național de asistenţă socială şi art. 2 din Hotărârea  nr. 90 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenta socială, cu modificările şi completările ulterioare.

 Direcția Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Onești se organizează și funcţionează pe baza următoarelor principii:

-solidaritatea socială

-respectarea demnității umane

-universalitatea

-parteneriatul

-protecția și respectarea confidențialității datelor personale

-asigurarea accesului egal la drepturi sociale, cu respectarea egalității de șanse și promovarea nediscriminării

 Direcția Generală de Asistenţă Socială are ca obiect de activitate înfăptuirea măsurilor de protecție și asistență socială în vederea protejării persoanelor care datorită unor motive de natură fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-și asigure nevoile, să-și dezvolte propriile capacități și competente pentru integrare socială.

 

          Atribuții:

Are rolul de a identifica și soluționa problemele sociale ale comunității în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum și a altor persoane aflate în nevoie, astfel:

     

În domeniul protecției copilului:

a)      monitorizează și analizează situația copiilor din municipiu,  respectă și realizează drepturile acestora, asigură centralizarea și sintetizarea datelor  și informațiilor obținute;

b)    identifica copiii aflați în dificultate, elaborează documentația pentru stabilirea măsurilor speciale de protecție a acestora și susține în faţa organelor competente măsurile de protecție propuse;

c)    realizează și sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;

d)    acționează pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea nașterii acestuia, în vederea identificării unei soluții cu caracter permanent pentru protecția copilului;

e)   identifică, evaluează și acordă sprijin material și financiar familiilor cu copii în întreţinere; asigură consiliere și informare familiilor cu copii în întreținere asupra
drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituțiilor speciale etc.;

f) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal;

g) asigură și urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, precum și a comportamentului delincvent;

h) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate în vederea identificării situațiilor deosebite care apar în activitatea  protectie a copilului, a cauzelor apariției acestor situații și a stabilirii măsurilor pentru îmbunățirea acestei activități;

i) realizează parteneriate și colaborează cu organizațiile neguvernamentale și cu reprezentanţii societății civile în vederea dezvoltării și susţinerii măsurilor de protecție a
copilului;

j) sprijină accesul în instituţiile de asistență socială destinate copilului sau mamei și copilului și evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;

 

În domeniul protecției persoanelor vârstnice:

 a)     evaluează situația socio-economică a persoanei vârstnice, identificând nevoile și resursele acesteia;

b)     identifică situațiile de risc și stabilește măsuri de prevenție și de reinserție a persoanelor vârstnice;

c)     organizează acordarea drepturilor de asistenta socială și asigură gratuit consultanță de specialitate în domeniul asistenței sociale, colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

d)     ajută persoanele vârstnice pentru  plasarea persoanei într-o instituție de asistență socială sau în alte instituții specializate (spitale, instituții de recuperare etc.);

e)     evaluează și monitorizează aplicarea măsurilor de asistență socială de care beneficiază persoana, precum și respectarea drepturilor acesteia;

f)      asigură consiliere și informații privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuință, de ordin financiar și juridic etc.);

g)     asigură prin instrumente și activități specifice asistenței sociale prevenirea și combaterea situațiilor care implică risc crescut de marginalizare și excludere socială, cu prioritate a situațiilor de urgență;

h)      asigură relaționarea cu diversele servicii publice sau alte instituții cu responsabilități în domeniul protecției sociale;

i)        realizează evidența beneficiarilor de măsuri de asistență socială;

j)       dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanţi ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale, în funcție de realitățile locale, pentru persoanele cu handicap și persoanele vârstnice;

k)     asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei rețele eficiente de asistenți personali;

l)       sprijină activitatea unităților protejate pentru persoanele cu handicap;

m)   asigură amenajările teritoriale și instituționale necesare, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap;

n)     asigură realizarea activităților de asistență socială, în conformitate cu responsabilitatile ce îi revin, stabilite de legislația în vigoare.

 

În domeniul prestațiilor sociale:

Urmăreste, coordonează și controlează pentru ca activitatea de acordare a venitului minim garantat, alocațiilor de stat, indemnizațiilor  și alocațiilor de susținere să se desfășoare respecâand reglementările în vigoare.

 

Cabinete medicale școlare

Urmărește, coordonează și controlează activitatea de acordare a asistenței medicale și asistenței medicale stomatologice preșcolarilor, școlarilor și elevilor din unitățile de învățământ (grădinițe, cămine, școli, licee) din municipiul Onești.

 

Centrul Social pentru Persoane Vârstnice Slobozia

 Urmărește activitatea din cadrul Centrului Social pentru Persoane Vârstnice Slobozia în vederea creării celor mai bune condiții beneficiarilor acestuia.

 

DATE DE CONTACT:

Sediul: Onesti, str. Poștei nr. 1

Telefoane:

0749015136 - Relații cu publicul

0787406777 - Serviciul de Asistență Socială Onești (Compartiment alocații de  stat și indemnizații creștere copil, Comp. protecția  copilului  și  informare, orientare și consiliere servicii sociale, Comp. ajutor  social  și  alocatii suplimentare, Comp. intervenție în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatriere și prevenire marginalizare socială, comunitate  rromi);

0749064192 - Serviciul de Asistenta Sociala Onești - Compartiment persoane vârstnice;

0742154981 - Compartiment  resurse  umane  -  asistenți  personali  și indemnizații persoane cu gradul I de handicap;

0743104353 - Compartiment achizitii publice  și Compartiment contabilitate.

E-mail: 

spas.onesti@yahoo.com - Comp. relatii cu publicul;

asistentasociala.onesti@yahoo.com - Serviciul de asistenta sociala;

contabilitate.dgasonesti@gmail.com - Comp. Contabilitate;

achizitii.dgasonesti@gmail.com -Comp. achizitii publice;

resurseumane.dgasonesti@gmail.com -Comp. resurse umane, PSI;

adtiv.dgasonesti@gmail.com - Comp. administrativ, aprovizionare;

juridic.dgas@gmail.com -Comp. juridic;
 

PROGRAM DE AUDIENȚE:

DIRECTOR: Miercuri: 8-16

DIRECTOR ADJ: Joi: 8-16

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

 LUNI – JOI : 7.30-11.00  si 14.00- 16.00

VINERI: 7.30-12.00

 

 

Cereri
Documente