Skip to main content
Telefon: 0234 324 243
Fax: 0234.313.911
Email: primarie@onesti.ro

Program de lucru al Primăriei Onești Luni - Joi - 07.30-16.00; Vineri 07.30-13.30


EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 sau 0234.312.530 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Evidența populației

ORGANIZARE Direcția Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Oneşti:

           DPCLEP Oneşti, a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr. 12 / 31.03.2005, ca serviciu public în subordinea Consiliului Local Oneşti, având ca suport juridic Ordonanţa Guvernului nr. 84 / 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor și Hotărârea Guvernului nr. 2104 / 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, in prezent dimensionarea numarului de functii fiind reglementata de Ordoonanta de Urgenta nr. 63 din 30.06.2010.
   Direcția s-a constituit prin reorganizarea Biroului de Evidenţă Informatizată a Persoanei Oneşti din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative (Ministerul Administraţiei şi Internelor) şi a Compartimentului de Stare Civilă din subordinea Consiliului Local Oneşti
Formulare utile: | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3 | Anexa 4 |
 

Compartimentul de Evidenţă a Persoanelor
         

             PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL:  
 

    LUNI, MARTI, JOI si VINERI                  0830 – 1630  

                                           MIERCURI                  0830 – 1830 

                                                                                                           

PROGRAM de  AUDIENȚEDirector executiv,   MIERCURI    900 – 1100 


 

IMPORTANT!

              Prin norma instituită de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005, republicată,  legiuitorul a stabilit că termenul pentru soluționarea cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către Seful Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

       La nivelul D.P.C.L.E.P. Onești s-a stabilit un termen de până la 15 zile calendaristice necesare pentru eliberarea unui act de identitate.

  • Dacă cetățeanul se află intr-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului (ex : motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale, etc.), poate fi pus în legalitate cu o carte de identitate provizorie, a cărei termen de valabilitate este 45 de zile.
     

DATE DE CONTACT:

Conducerea Serviciului şi Compartimentul de Evidenţă a Persoanelor :
Sediul: Oneşti, B-dul Oituz nr. 17 Corpul C
Tel: 0234.317779  Fax: 0234.317777
e-Mail:  dep@onesti.ro


 | Documente necesare | Publicații Căsătorie |


Serviciul Stare Civilă, Secretariat, Relații cu publicul

         

              Programul de lucru cu publicul:

luni - jvineri în intervalul orar 7.30 – 13.00

              

Sediul: Oneşti,  B-dul Oituz nr. 17 Corpul B

Tel: 0234.317779 Fax: 0234.324248
e-Mail:  dep@onesti.ro


 

 

Permise și înmatriculări AUTO                                     

                               

            Pentru mai multe informații  - vezi AICI

 

 


       | Ghid de informare |
 

         În întâmpinarea nevoii cetăţenilor de a fi informaţi cu privire la acţiunile şi autorităţile statului, urmărind facilitarea accesului la informaţie, creşterea gradului de încredere şi reducerea corupţiei birocratice şi administrative, Direcţia Generală Anticorupţie a realizat un Ghid de informare pentru cetăţeni în relaţia cu structurile M.A.I.  

Cereri
Documente